Economic theory is, and should be, always on the move: there are many well-known phenomena we cannot explain satisfactorily — and there are no doubt many more unknown economic phenomena waiting to be discovered.
George J. Stigler

"Ekonomia i Prawo. Economics and Law" jest czasopismem afiliowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazuje się ono od 2005 roku początkowo w cyklu rocznym, natomiast od 2012 roku w cyklu kwartalnym. Dominującym obszarem nauki opisującym czasopismo są nauki społeczne, a dyscyplinami odpowiadającymi tematyce poruszanej na łamach pisma są tytułowe ekonomia i prawo. Czasopismo "Ekonomia i Prawo. Economics and Law" wydawane jest w wersji drukowanej (jako wersji pierwotnej) oraz elektornicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze standardami redakcyjnymi czasopisma oraz naszą ofertą konferencyjną.

Stworzenie czasopisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law" jest konsekwencją narastającego przekonania o niedocenianiu, a nawet lekceważeniu, znaczenia wprowadzanych rozwiązań instytucjonalnych dla efektywności polskiej gospodarki i tym samym dla społecznego dobrobytu. Przykład Polski dowodzi, że stworzenie gospodarki rynkowej bez odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej pociąga za sobą wiele niekorzystnych skutków takich jak:

  • lekceważenie państwa prawa i wynikająca stąd dewiacyjność polityki i gospodarki,

  • bardzo ograniczona skuteczność mechanizmów społecznej kontroli,

  • spadający prestiż polskiego parlamentaryzmu,

  • brak metod prospektywnego rozwiązywania konfliktów,

  • wadliwa struktura publicznych finansów,

  • brak kontroli nad znaczną częścią publicznych środków,

  • nieprzejrzyste mechanizmy dochodzenia do regulacji na poszczególnych rynkach,

  • brak wyraźnie określonej strategii rozwojowej.

Podjęta w takich warunkach interwencja państwa, w reakcji na pewne nieefektywności rynku, może te nieefektywności jeszcze pogłębić. Wysiłek twórców czasopisma zmierza w kierunku stworzenia trwałej płaszczyzny porozumiewania między ekonomistami i prawnikami w procesie wywierania wpływu na kształt ładu instytucjonalnego naszego kraju.

dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof. UMK
Redaktor Naczelny

Podstawowe informacje

p-ISSN 1898-2255
e-ISSN 2392-1625
Punktacja MNiSW 12 punktów
DOI 10.12775
Kraj Polska
Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Subskrypcja

Seria "Ekonomia i Prawo"

Seria "Ekonomia i Prawo. Economics and Law"

Język angielski
Charakter czasopisma naukowy
Częstotliwość kwartalnik
Współczynnik odrzuconych artykułów 16% (2013), 23% (2014), 18% (2015)

Numer aktualny

Volume 16 Issue 1 March 2017

16.1

 

Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

cc by nd 3 0 88

Czasopismo indeksowane jest na platformie CrossCheck, która jest inicjatywą CrossRef zapobiejającą zjawiskom plagiatów naukowych.

indeks

Newsletter

Wyszukiwarka