Economic theory is, and should be, always on the move: there are many well-known phenomena we cannot explain satisfactorily — and there are no doubt many more unknown economic phenomena waiting to be discovered.
George J. Stigler

Czasopismo „Ekonomia i Prawo. Economics and Law" proponuje promocję wydarzeń naukowych i kulturalnych na zasadzie patronatu medialnego. Zapraszamy do współpracy organizatorów konferencji, seminariów i wydarzeń kulturalnych.

Naszym partnerom zapewniamy:

  • umieszczenie tekstów informujących i podsumowujących przedsięwzięcia w dodatku do naszego czasopisma oraz na naszej stronie internetowej w dziale „Patronat czasopisma";

  • rozesłanie informacji o wydarzeniach do członków listy naszej mailingowej mogących wykazać zainteresowanie konferencją.

W ramach patronatu medialnego liczymy na:

  • zamieszczenie naszego logotypu z dopiskiem „Patronat Medialny" na materiałach promujących przedsięwzięcie oraz oficjalnej stronie wydarzenia;

  • umieszczenie naszego logotypu w wiadomościach wysyłanych z informacją o danym wydarzeniu.

Redakcja czasopisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law" zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych materiałów promujących wydarzenia. Odpowiedzialność za publikowane treści o wydarzeniach ponoszą ich organizatorzy.

Newsletter

Wyszukiwarka