Economic theory is, and should be, always on the move: there are many well-known phenomena we cannot explain satisfactorily — and there are no doubt many more unknown economic phenomena waiting to be discovered.
George J. Stigler
  • Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do pisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i składa się z następujących etapów:

  • Formalna ocena merytoryczna i techniczna zgłaszanych artykułów naukowych dokonywana przez Redakcję. Tematyka manuskryptu powinna mieścić się w profilu tematycznym czasopisma określonym w dziale Profil czasopisma. Zgłaszany artykuł powinien spełniać standardy edytorskie szczegółowo opisane w szablonie dostępnym w dziale Informacje dla Autorów w materiałach do pobrania.

  • Do oceny każdej publikacji powoływanych jest dwóch, niezależnych, zewnętrznych recenzentów specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy tematyka zgłaszanego artykułu naukowego. Recenzenci nie są związani z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz jednostką naukową afiliowaną przez Autora/Autorów publikacji.

  • Recenzja jest sporządzana z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości (double-blind review proces). Autor/Autorzy nie znają swoich tożsamości.

  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

  • Kryteria kwalifikowania artykułów naukowych do publikacji podane są w dziale Informacje dla Autorów.

  • Formularz recenzji, który wypełnia recenzent podczas procesu recenzji jest udostępniony w materiałach do pobrania.

  • Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.

  • Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

Recenzenci pisma

Šavriņa Baiba, University of Latvia, Latvia

Arvīds Barševskis, Daugavpils University, Latvia

Bożena Borkowska, Wrocław University of Economics, Poland

Oleksii Chugaiev, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Lewis Evans, Victoria University of Wellington, New Zeland

Peter Joachim Friedrich, University of Tartu, Estonia

Tai-Kuang Ho, National Tsing Hua University, Taiwan

Zbigniew Hockuba, University of Warsaw, Poland

Olga Ilyash, International University of Finance, Ukraine

Wacław Jarmołowicz, Poznań University of Economics, Poland

Magdalena Knapińska, Poznań University of Economics, Poland

Alena Kocmanová, Brno University of Technology, Czech Republic

Vojtěch Koráb, Brno University of Technology, Czech Republic

Aleksandr V. Kozlov, Peter the Great Saint-Petersburg polytechnic University, Russia

Aleksandra Lityńska, Cracow University of Economics, Poland

Tomáš Meluzín, Brno University of Technology, Czech Republic

Vladimirs Menshikovs, Daugavpils University, Latvia

Danuta Miłaszewicz, University of Szczecin, Poland

Mathias Moersch, Heilbronn University, Germany

Tomasz Nieborak, Adam Mickiewicz University, Poland

Stanisław Rudolf, University of Lodz, Poland

Olivier Saissi, Universite du Sud Toulon Var, France

Jan K. Solarz, University of Social Sciences, Poland

Wacław Stankiewicz, Warsaw Private School of Business, Public Administration and Information Technology, Poland

Jelena Stankevičienė, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Stanisław Swadźba, Katowice University of Economics, Poland

Jānis Vanags, Riga Technical University, Latvia

Alena Vankevich, Vitebsk State Technological University, Belarus

Jerzy Wilkin, University of Warsaw, Poland

Grażyna Wolska, University of Szczecin, Poland

Urszula Zagóra-Jonszta, Katowice University of Economics, Poland

Anna Ząbkowicz, Jagiellonian University, Polish Academy of Sciences, Poland

Marek Zinecker, Brno University of Technology, Czech Republic

Newsletter

Wyszukiwarka