Economic theory is, and should be, always on the move: there are many well-known phenomena we cannot explain satisfactorily — and there are no doubt many more unknown economic phenomena waiting to be discovered.
George J. Stigler

Tematyka czasopisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” skupia się wokół teoretycznych i empirycznych badań w ramach następujących dyscyplin:

  • Ekonomia: (ekonomia dobrobytu, ekonomia finansów publicznych, ekonomia finansowa, ekonomia instytucjonalna, ekonomia matematyczna, ekonomia międzynarodowa, ekonomia monetarna, ekonomia nierynkowa, ekonomia rozwoju, historia myśli ekonomicznej);

  • Finanse;

  • Prawo.

Newsletter

Wyszukiwarka