Economic theory is, and should be, always on the move: there are many well-known phenomena we cannot explain satisfactorily — and there are no doubt many more unknown economic phenomena waiting to be discovered.
George J. Stigler

Redaktor Naczelny

dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

dr hab. Jerzy Boehlke,prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Redaktor Prowadzący

dr Ilona Pietryka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Redaktor Statystyczny

dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Redaktorzy Tematyczni

prof. dr hab. Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (makroekonomia)

prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (mikroekonomia i ekonomika przemysłowa)

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński, Polska (polityka innowacyjnego rozwoju)

prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (historia myśli ekonomicznej)

Redaktor Językowy

mgr Anna Golańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Newsletter

Wyszukiwarka